De geschiedenis

De geschiedenis van het familiebedrijf Hijlkema 

Scheepswerf  Voorwaarts Martenshoek

Luurt A. HIJLKEMA (1824-1882) In 1853 uit Woudsend (Fr.) gekomen. Was scheeps-timmermansknecht bij Geert Joostens Bodewes.

Koopt in 1856 te “Foxhol onder Kropswolde” een kamp land voor f. 400,00 van Jan H. Reinders, Kastelein en stelmaker te Foxhol.

Sticht daar een werf met timmerschuur en langshelling.

Bouwt in 1859 de galjoot “Hunsingo”, lang 23 el 49 duim, wijd 4 el 48 duim, hol 2 el 29 duim, groot 109 ton, voor schipper Ate E. Oostema te Warfhuizen. Woning en werf c.a. worden in 1882 voor f. 2.510,00 verkocht aan Scheepswerf Gebr. G. & H. Bodewes,

Everhardus J. HIJLKEMA (1862-1947) Zoon van Luurt A. Hijlkema.

Was scheepstimmerman en werfbaas bij Gebr. G. & H. Bodewes. Vervolgens E.J.H. Hijlkema Scheepswerf “Voorwaarts”,  Martenshoek.


 

voorwaarts-martenshoek Luurt Hijlkema

Opgericht door; Engbert J.H. HIJLKEMA (1902-1961) Zoon van Everhardus J. Hijlkema, Hij koopt de werf voor f. 4.700,00 terug van de Gebr. G. & H. Bodewes.Aanvankelijk opduwers voor de binnenvaart, sleepboten en jachten. Bouwt in 1946 het eerste kustvaartuig, de 254-coaster “Banka”, 328brt., voor kapt. A. Boerma te Groningen, Daarna zijn zoons: Everhardus J. HIJLKEMA (1931-1968); en Johannes G. HIJLKEMA (geb. 1933).1-banka-op-de-helling

Bouwt in 1975 de M.S. “Paulina Brinkman” en de “Doggers-bank”, elk 999,90 brt., resp. bestemd voor rederij Brinkman in Groningen, En rederij P. Pot in Delfzijl. In 1856 bestond de naam Hijlkema (Luurt) al in de scheepsbouw, Everhardus J.Hijlkema was werfbaas bij de gebroeders G & H Bodewes van 1882 tot 1932 zijn zoon Engbert J.H. Hijlkema kocht toen zijn terrein terug in 1932 en stichtte de werf Onder de Naam E J H Hijlkema Scheepswerf ‘’ Voorwaarts ‘‘ Martenshoek ,Engbert J Hijlkema overleed op 23 oktober 1961 op 59 jarige leeftijd.

De beide zonen Everhardus J. Hijlkema ( EEF) en Johannes G Hijlkema ( JOHAN) namen de werf over.

vhv 197                                vhv 122                                      vhv 148

Engbert Hijlkema                               Eef Hijlkema                                                   Johan Hijlkema

  • Everhardus J Hijlkema ( Eef ) overleed op 20 juli 1968 op 37 jarige leeftijd ten gevolge van auto ongeval.
  • Johannes G ( Johan ) Hijlkema zette de werf voort tot aan ongeveer 1985 waarop het faillissement viel.
  • En dit dan ook het einde van deze werf betekende.
  • Johannes G Hijlkema ( Johan ) overleed op 28 januari 2000 na een kortstondig ziekbed.

Op het werf terrein is tot op heden carrosseriebedrijf Groenewold gevestigd hieronder een overzichtskaart waar de werf heeft gelegen.en zoals het ooit was.


martenhoek2


hoogezandmartenshoek


Blad 1


Blad 2


Blad 3


Blad 4


blad 5 (2)


blad 6